ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление от ДГС Ардино (2098)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Обявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Обявление от ДГС Ардино (2628)

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2016

Обявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |