ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Ардино (366)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповед №366 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №2.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Ардино (367)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповед №367 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1637.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино (2984)

Дата на публикуване на обявата: 20-09-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |