ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Ардино (48)

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2016

Заповед №48 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1-2016 г.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Ардино (30)

Дата на публикуване на обявата: 27-01-2016

Заповед №30 за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - Обект №1-2016г.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |