ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Заповед № 236 - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 04-07-2016

Прекратяване на открит конкурс за обект №1637

Документация за участие    |