ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 27-06-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 23-06-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално–известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС Ардино” за срок от 36 месеца"

Документация за участие    |    


Уведомление от ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 20-06-2014

Уведомление относно отваряне на ценови оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално–известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС Ардино” за срок от 36 месеца"

Документация за участие    |