ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Заповед за определяне на наемател в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 05-02-2015

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Ардино(377)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2014

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Ардино(обект 1504)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |