ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Седмица на гората - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2016

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 25-03-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |