ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление за добив на дървесина по чл. 27 - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 29-06-2015

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 11-05-2015

Относно: сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |