ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Ардино (4150)

Дата на публикуване на обявата: 18-10-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Ардино (386)

Дата на публикуване на обявата: 11-10-2016

Заповед №386 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №2-2106.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Ардино (384)

Дата на публикуване на обявата: 10-10-2016

Заповед №384 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1637.

Документация за участие    |