ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 06-10-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 06-10-2015

Заповед №365 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина на корен - Обект №1553

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 29-09-2015

Заповед №344 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1552

Документация за участие    |