ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - МТ - ДГС Ардино (156)

Дата на публикуване на обявата: 14-05-2016

Заповед №156 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1634, 1635, 1636, 1637, 1638.

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |