ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4501, 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение от ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2014

Предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 10-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |