ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Ардино (225-228)

Дата на публикуване на обявата: 29-06-2016

Заповеди №225-228 за определяне на изпълнители от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1644, 1645, 1634, 1646.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Ардино (204)

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2016

Заповед №204 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1634, 1637, 1644, 1645, 1646.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 06-06-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |