ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 28-08-2015

Заповед №284 за провеждане на открит конкурс с предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС "Ардино"

Документация за участие    |    


Дърва за огрев - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2015

Oпределени количества дърва за огрев както и цени за продажба, които ще се предоставят на местното население.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2015

Заповед №243 за обявяване на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1514

Документация за участие    |