ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ардино


Контакти :

гр.Ардино, ул. „Републиканска” №7, п.к. 6750, тел. 03651 4504, факс: 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2015

Заповед №243 за обявяване на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1514

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Ардино

Дата на публикуване на обявата: 16-07-2015

Заповед №231 за провеждане на открит конкурс с предмет: Сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обект №1514

Документация за участие    |